Latest products

HANSA|LIVING

EMOTIONEL INTELLIGENS: DE BERØRINGSFRI

Hver serie i segmentet HANSA|LIVING imponerer med dens formelle personlighed, med udpræget individualitet og mangfoldige planlægningsmuligheder. Nu kombineres denne særlige designkvalitet perfekt med en helt ny funktionel kvalitet: den berøringsfri betjening. De innovative elektroniske håndvaskarmaturer i serierne HANSALOFT, HANSALIGNA og HANSASTELA fascinerer med formel konsekvens - og forvænner dig med maksimal komfort. Når man nærmer sig de sensorstyrede armaturer med hænderne, løber vandet automatisk - altid med nøjagtig den ønskede temperatur, altid i nøjagtig den nødvendige mængde. At armaturerne fungerer berøringsfrit, er ikke kun komfortabelt, hygiejnisk og sikkert. Det hjælper frem for alt også med at spare kostbare ressourcer og leve mere bevidst - uden æstetiske kompromisser. Da alle de nye elektroniske armaturer er i deres series karakteristiske design, bibeholdes den karakteristiske designsammenhæng i hele badeværelset. Det er helhedstanken, der præger serierne i HANSA|LIVING-segmentet. Med de elektroniske varianter af HANSALOFT, HANSALIGNA og HANSASTELA suppleres den med en yderligere dimension.

DEN MESTE STILFULDE MÅDE AT NYDE KOMFORT PÅ:
HANSASTELA MED BERØRINGSFRI BETJENING

Den er fornyet flere gange og er samtidig forblevet sig selv. Nu er HANSASTELA ankommet i fremtiden: Den innovative elektroniske variant til håndvasken beviser, at maksimal komfort og god stil ikke udelukker hinanden. For komforten sørger det berøringsfri betjeningsprincip for HANSASTELA. Så snart du nærmer dig det sensorstyrede armatur med hænderne, løber vandet - automatisk med den forindstillede temperatur og kun i den faktisk nødvendige mængde. Det er let, det er sikkert, og det er ressourcebesparende. Og da det intelligente armatur ikke skal berøres, er der næsten ikke spor efter fingre eller vanddråber på overfladen - for forbedret hygiejne, mindre arbejde med rengøring og et perfekt udseende. Og på den måde er det i den sidste ende også den innovative teknologi, der præger den særlige HANSASTELA-stil: Funktion og form som en perfekt enhed.


EMOTIONEL INTELLIGENS:
HANSALIGNA MED BERØRINGSFRI BETJENING

Spændingsfyldt syntese af lige og svungne linjer, af plane flader og afrundede voluminer: Også den nye elektroniske variant er umiskendeligt en HANSALIGNA. Endda det karakteristiske greb er der - som et lille blandegreb på siden af korpus, som vandtemperaturen kan forindstilles med. Når du bevæger hænderne ind under det sensorstyrede armatur, løber det veltempererede vand automatisk, helt nøjagtigt, indtil du flytter dem igen. Et innovativt betjeningskoncept, som ikke kun giver den højeste komfort, men også bidrager til at spare ressourcer. Da armaturet ikke skal berøres, forbliver den ædle overflade fin og uden pletter længe - og desuden hygiejnisk ren. Sofistikeret design i perfekt kombination med innovativ teknologi: Det er det nye HANSALIGNA.

KONSEKVENT EKSPRESSIVT. KONSEKVENT INNOVATIVT.
HANSALOFT MED BERØRINGSFRI BETJENING

Som en serie med en fremadskuende design- og udformningsfilosofi er HANSALOFT simpelt hen prædestineret til også teknologisk og funktionelt at gå nye veje. Derfor kommer den elektroniske variant af det markante, kubisk-klare håndvaskarmatur nu udstyret med et innovativt betjeningskoncept. Formelt absolut konsekvent giver HANSALOFT med berøringsfri betjening maksimal anvendelseskomfort: Så snart du nærmer dig den integrerede sensor med hænderne, løber vandet automatisk. Med en forindstillet, konstant temperatur og kun i den mængde, der faktisk er nødvendig - et særdeles tidssvarende, ressourcebesparende og sikkert princip. Da de karakteristiske plane kromoverflader ikke berøres, forbliver de uden pletter og hygiejnisk rene længere. Den intelligente teknologi bliver således også til en faktor, der ikke kun er med til at bære det ekspressive design, men også præciserer det endnu mere. Det er helhedstænkning, realiseret konsekvent.

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8