Latest products

HANSAMURANO X

NATUR SOM ISCENESETTES I ROMMET: HANSAMURANO X

Vår high-tech-kulturs perfeksjonisme og den overveldende enkelthet til alt som er naturlig: I grensesnittet mellom urbanitet og urelement kombinerer HANSAMURANO X disse motsetningene, uten problemer, uten kompromiss. Akkurat som arkitekturen kultiverer og begrenser det frie vannet, gjennoppliver og åpner vannet den strenge arkitekturen. Det intelligente vekselspillet mellom part og motpart utgjør armaturens prinsipp, filosofien bak designen, konseptet for bruken. Den tilsynelatende svevende flaten av metall og glass, betjeningsflate og vanntilførsel, fungerer som et sentralt element. Styrt av sensorer som er integrert i glassplaten, reagerer HANSAMURANO X på to trinn når man nærmer seg: Først aktiveres lyset til LED-indikatorene, deretter vannstrømmen. Og nå fascinerer måten å iscenesette vann på, på samme måte som tidligere interaksjonen med armaturen gjorde: som bred, transparent laminær vannstrøm, bløt og myk som fra en frisk kilde, klar og presis som utformet av en designer. Styrt av en skjult elektronisk enhet gir HANSAMURANO X intelligent komfort, ren opplevelse - og luksusen til et fullkomment og enkelt formspråk.

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8